Bắt Đầu Nhanh

Mục này dành cho các nhà phát triển đã quen với công nghệ blockchain, đặc biệt là hệ sinh thái Ethereum.

Nó cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu nhanh dự án của bạn với Chiliz Chain.

Chiliz Chain Trong Tóm LượcKết nối với Mainnet và TestnetNhận Token Trên TestnetTriển khai và xác minh một hợp đồng

Last updated