Chiliz Chain Trong Tóm Lược

Chiliz Chain là một blockchain được thiết kế đặc biệt cho thể thao và giải trí. Chúng tôi là cầu nối giữa thế giới thể thao và người hâm mộ thông qua sự đổi mới kỹ thuật số và sự tham gia của cộng đồng.

Chiliz Chain tập trung vào việc tăng cường sự tương tác của người hâm mộ thông qua quá trình token hóa, cho phép người hâm mộ tương tác và gắn kết với các đội thể thao và câu lạc bộ yêu thích của họ.

Bằng cách sử dụng Chiliz Chain, các đội có thể phát hành Fan Tokens riêng của họ, cho phép người hâm mộ tham gia vào các quyết định khác nhau và tiếp cận với các phần thưởng và trải nghiệm độc quyền.

Chiliz Chain là:

  • một blockchain tự chủ. Nó cung cấp an ninh và an toàn cho các validator được bầu chọn.

  • một hệ thống phân tán với quản trị trên chuỗi.

  • tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM). Nó hỗ trợ tất cả các công cụ Ethereum hiện có, với thời gian hoàn tất nhanh hơn và phí giao dịch hợp lý.

  • có khả năng tương tác với Ethereum Mainnet (và các chuỗi khác trong tương lai). Đối với bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại kết nối với chúng tôi trên Discord 💬

Last updated