Địa chỉ Phân bổ Nguồn cung Lạm phát

Với hard fork Dragon8, một mô hình lạm phát đã được triển khai vào Chiliz Chain, cùng với cơ chế đốt cháy vĩnh viễn được giới thiệu để cân bằng nguồn cung token, tăng cường sự ổn định giá trị và duy trì sự khan hiếm theo thời gian.

Tìm hiểu thêm về nó tại đây:

Tokenomics

Lạm phát sẽ được hỗ trợ bởi sự phân bổ từ các địa chỉ chính thức của Chiliz sau:

  • Quỹ Cộng đồng, $CHZ LP (nhà cung cấp thanh khoản) và có thể là Phần thưởng Tái Đặt Cược Bảo Mật Chia Sẻ:

    • Mainnet: 0x8DE8eeD0db5275F4235D7cc3f808780847eb2ADb

    • Testnet: 0x060eA461Cf7E78A38400dE9255687beb9b2c7298

  • Phân phối Hệ sinh thái và Vận hành (E&O):

    • Mainnet: 0xe4479067BfAc12750DF05e26301134D01ddB2cdB

    • Testnet: 0x060eA461Cf7E78A38400dE9255687beb9b2c7298

Last updated