Khóa học trực tuyến miễn ph

Vào tháng 10 năm 2023, Rise In đã chia sẻ một khóa học trực tuyến miễn phí ấn tượng về việc xây dựng dự án trên Chiliz Chain.

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong một trải nghiệm học tập chìm đắm được thiết kế để trang bị cho người tham gia kiến thức và kỹ năng cần thiết để điều hướng trong hệ sinh thái Chiliz Chain.

Chương trình tiên tiến này kết hợp phát triển thực hành với hiểu biết lý thuyết, tập trung vào các công nghệ chủ chốt như Moralis và Thirdweb.

Khi hoàn thành khóa học này, học viên không chỉ hiểu rõ về Chiliz Chain mà còn thành thạo trong việc phát triển Nền tảng Gặp Gỡ Ảo và thị trường NFT.

Chúng tôi rất vui mừng được quảng bá khóa học này ở đây!

Last updated