Nhận Token Trên Testnet

Token testCHZ là những token mô phỏng chỉ được sử dụng trong môi trường Chiliz Spicy Testnet. Chúng không có giá trị thực tế nhưng lại quan trọng trong việc quản lý giao dịch và thử nghiệm dApp trên Testnet.

Bạn có thể nhận testCHZ thông qua một faucet, cho phép bạn thử nghiệm mà không có rủi ro tài chính.

Hiện tại có hai faucet có sẵn cho bạn:

Trước khi sử dụng faucet theo lựa chọn của bạn, bạn nên liên kết Ví MetaMask của mình với Spicy Testnet.

Dưới đây là hướng dẫn của chúng tôi cho mỗi faucet:

Last updated