Triển khai và xác minh một hợp đồng

Điều kiện tiên quyết

  1. Tài liệu này giả định rằng bạn đã cài đặt MetaMask trên hệ thống của mình. Nếu chưa, hãy cài đặt MetaMask trước, có thể là tiện ích mở rộng dựa trên web hoặc ứng dụng di động.

  2. Để thuận tiện, hãy ghim 📍 tiện ích mở rộng MetaMask vào trình duyệt bạn ưa thích.

Hai bước chính để xây dựng trên Chiliz Chain được tài liệu hóa ở đây.

Bước 1: Triển khai hợp đồng thông minh của bạn

Bạn có thể sử dụng một trong các lựa chọn sau:

Triển khai với Remix IDETriển khai với thirdweb

Bước 2: Xác minh hợp đồng thông minh của bạn

Sau khi tạo ra một hợp đồng thông minh, việc xác minh nó là cần thiết.

Xác minh hợp đồng thông minh cho phép bạn xác nhận rằng mã nguồn của hợp đồng tương ứng với một địa chỉ hợp đồng cụ thể trên blockchain. Điều này rất quan trọng cho sự minh bạch và tin cậy, đặc biệt là trong thế giới phi tập trung của blockchain.

Sau khi bạn đã triển khai hợp đồng thông minh của mình trên Chiliz Chain, bạn có thể xác minh nó bằng cách sử dụng một trình duyệt block, như Chiliscan (do Routescan) hoặc Chiliz Block Explorer (do Blockscout).

Xác minh với ChiliscanXác minh với Chiliz Block Explorer

Last updated