Triển khai với Remix IDE

Remix IDE là một công cụ không cần cài đặt với giao diện người dùng đồ họa (GUI) để phát triển hợp đồng thông minh. Được sử dụng bởi cả chuyên gia và người mới bắt đầu, Remix sẽ giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Remix có sẵn dưới dạng môi trường dựa trên web, chương trình máy tính để bàn, tiện ích mở rộng VS Code và thậm chí là công cụ CLI.

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản dựa trên web.

Bạn cũng có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn chính thức của Remix IDE để tạo và triển khai một hợp đồng.

Triển khai hợp đồng thông minh sử dụng Remix IDE

Remix IDE sẽ được mở trong trình duyệt của bạn.

 1. Nhấp vào Start Coding.

Trình soạn thảo mở ra với một mẫu đơn giản.

 1. Mở trang ERC-20 Smart Contract và sao chép hợp đồng mẫu vào bộ nhớ tạm của bạn.

 2. Dán hợp đồng thông minh đã sao chép vào trình soạn thảo Remix. Bạn có thể đổi tên tệp từ thanh bên trái, ví dụ token.sol :

Bạn cũng có thể tùy chỉnh các giá trị cho symbol, name, decimals_totalSupply

 1. Nhấp vào Compile

 1. Mở phần Deploy & run transactions.

 • Hãy chắc chắn rằng hợp đồng của bạn đã được chọn.

 • Nhấp vào Deploy.

 1. Chọn "Injected Provider - MetaMask" trong môi trường để liên kết tài khoản MetaMask của bạn. Ví MetaMask của bạn sẽ tự động mở ra. Chọn hộp kiểm để kết nối hợp đồng đã triển khai với MetaMask. Nhấp vào Tiếp theo.

 1. Chọn Connect để liên kết Ví MetaMask của bạn với hợp đồng thông minh của bạn.

 1. Quay lại Remix IDE và chọn Send Transaction khi cửa sổ pop-up sau xuất hiện.

 1. Trên Ví MetaMask của bạn, dưới tab DETAILS, bạn sẽ thấy thông tin về Triển khai Hợp Đồng. Chọn Confirm nếu bạn đồng ý với phí giao dịch.

Hợp đồng của bạn đã được triển khai trên Chiliz Chain.

Không bắt buộc, bạn có thể xem hợp đồng đã triển khai trên Block Explorer.

Last updated