Chiliz Bridge

Bridge là gì?

Bridge là một hợp đồng thông minh cho phép người giữ chuyển tiền điện tử hoặc tài sản số của họ từ một mạng lưới này sang mạng lưới khác.

Trong trường hợp của Chiliz Bridge, chúng tôi cho phép người giữ chuyển CHZ của họ giữa Ethereum Mainnet và Chiliz Chain Mainnet. Lý do đằng sau điều này là bởi vì CHZ, là một token ERC-20 trên Ethereum mainnet, là token bản địa của Chiliz Chain. Vì vậy, để vận hành chuỗi, chúng tôi cần phải cầu nối token CHZ sang chuỗi mới.

Sử dụng Chiliz Bridge

Cách bridge CHZ của bạn

Last updated