Staking trên Chiliz Chain

Stake CHZ của bạn trên Chiliz Chain và kiếm thêm CHZ!

Staking

Staking là một phần không thể thiếu trong cơ chế đồng thuận của Chiliz Chain. Nó bao gồm việc giữ CHZ trong ví để hỗ trợ hoạt động của Chiliz, bảo đảm an toàn giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của blockchain.

Những người tham gia kiếm được phần thưởng (CHZ bổ sung), phục vụ như một động lực để đóng góp vào sự ổn định của mạng. Họ cũng nhận được cơ hội dựa trên tỷ lệ cổ phần của họ trong tổng số cổ phần. Trong số các cơ hội đó là xác thực giao dịch, tạo thêm khối và trở thành các nhà xác thực.

Nhà xác thực và người ủy thác

Các nhà xác thực thường là những người chơi lớn muốn đóng góp cho Chiliz Chain.

Người hâm mộ tiền điện tử thông thường cũng có thể stake CHZ của họ như một phần của cổ phần của nhà xác thực. Như vậy, việc tham gia và hỗ trợ các hoạt động trên Chiliz Chain trở nên dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể kiếm được nhiều phần thưởng hơn khi stake CHZ của mình! Bằng cách stake CHZ cho một nhà xác thực, bạn trở thành điều mà chúng tôi gọi là "người ủy thác": Bạn ủy thác CHZ của mình cho một nhà xác thực, người này có thể stake nhiều CHZ hơn và do đó kiếm được nhiều phần thưởng hơn.

Bạn có thể rút cổ phần của mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có một khung thời gian 7 kỳ (khoảng 7 ngày) trước khi bạn có thể yêu cầu phần thưởng của mình.

Quản trị Chiliz

Chiliz Chain dựa trên quản trị Proof of Staked Authority (PoSA).

Chiliz Chain dựa vào một cấu trúc nhà xác thực vững chắc giúp giảm phí gas và rút ngắn thời gian khối.

Trong một blockchain được quản lý bởi đồng thuận PoSA, các nhà xác thực của mạng có thể bỏ phiếu về các thay đổi được đề xuất cho mạng (gọi là "đề xuất"). Chỉ các nhà xác thực đang hoạt động mới có thể bỏ phiếu và cần có sự đồng thuận ⅔ để đề xuất được thông qua.

Các đề xuất mở trong 7 ngày. Nếu không đạt được đồng thuận trong thời gian đó, đề xuất không được thông qua. Càng nhiều CHZ được stake và/hoặc ủy thác bởi một nhà xác thực cụ thể, nhà xác thực đó càng có nhiều quyền bỏ phiếu, làm cho phiếu bầu của họ có nhiều ảnh hưởng hơn.

Trên trang Quản trị Chiliz, bạn có thể xem lịch sử các đề xuất bao gồm các đề xuất đang hoạt động/mở mà các nhà xác thực vẫn đang bỏ phiếu hoặc đang chờ được thực hiện: https://governance.chilizchain.com/governance

Phân bổ phần thưởng staking Chiliz

Khi bạn stake CHZ trên chuỗi, bạn kiếm được phần thưởng dựa trên phí giao dịch của mạng. Khi một nhà xác thực tạo một khối, họ nhận được phí giao dịch này làm phần thưởng. Càng nhiều giao dịch có nghĩa là càng nhiều phần thưởng.

Dưới đây là cách phần thưởng được chia:

  • Các nhà xác thực nhận được 80% của phần thưởng. Họ có thể giữ lại tối đa 30% làm phí của họ và chia phần còn lại cho những người đã stake CHZ trên node của họ. Số tiền mỗi người nhận được phụ thuộc vào số lượng họ đã stake.

  • 20% phần thưởng còn lại giúp duy trì và phát triển mạng Chiliz Chain.

Last updated