Staking CHZ từ ví Ledger của bạn

Rất đơn giản để stake từ ví phần cứng của bạn, chẳng hạn như ví Ledger.

Khi ví Ledger của bạn đã được thiết lập trong MetaMask, hãy truy cập trang web Quản trị Chiliz.

Dưới đây là cách bạn có thể stake CHZ cho một nhà xác thực từ ví Ledger kết nối với MetaMask của bạn:

  1. Đầu tiên, tìm nhà xác thực bạn muốn và nhấp vào liên kết "Delegate" bên cạnh tên của họ.

  2. Nhập số lượng CHZ bạn muốn ủy thác và nhấn nút "Submit".

  3. Một cửa sổ MetaMask sẽ xuất hiện. Đảm bảo bạn đọc văn bản trong hộp màu xanh (nó ghi "Prior to clicking confirm..."), sau đó nhấp vào "Confirm". Chỉ cần đảm bảo ví phần cứng Ledger của bạn đã được mở khóa trước khi bạn làm điều này.

Mặc dù giao dịch đã được xác nhận trên MetaMask, bạn chưa hoàn thành: bạn cũng cần xác nhận nó trên Ledger của mình. Làm điều này bằng cách xác nhận hành động với các nút vật lý của Ledger. Khi bạn đã thực hiện điều này, giao dịch của bạn sẽ hoàn tất.

Và thế là xong! Bạn đã thành công trong việc stake CHZ từ ví Ledger của mình. Chúc mừng!

Last updated