Trở thành Nhà Xác Thực

Nhà xác thực là gì?

Chiliz Chain được vận hành bởi cơ chế đồng thuận Proof of Staked Authority (PoSA), chủ yếu được quản lý bởi hai vai trò chính:

  • Nhà xác thực, là một phần quan trọng của chuỗi. Các nhà xác thực lần lượt tạo và xác thực các khối.

  • Người ủy thác, là người phân bổ CHZ của họ vào pool của nhà xác thực để tham gia vào quản trị chuỗi và kiếm phần thưởng.

Trong Chiliz Chain, có thể có tối đa 11 nhà xác thực tạo khối. Ngoài ra, có thể có số lượng không giới hạn các nhà xác thực hoạt động không tạo khối, nhưng nằm trong hàng đợi trong trường hợp một nhà xác thực tạo khối gặp sự cố hoặc bị giam giữ.

Điều kiện tiên quyết để trở thành Nhà xác thực của Chiliz Chain

Để trở thành một nhà xác thực trên Chiliz Chain, bạn cần đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

  1. Bạn phải được kiểm tra và phê duyệt bởi Chiliz Labs, là tổ chức quản trị off-chain của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về Chiliz Labs bằng cách gửi email đến labs@chiliz.com.

  2. Bạn cần chạy node nhà xác thực của riêng mình hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để chạy node cho bạn.

  3. Bạn cần stake TỐI THIỂU 10 triệu CHZ.

Khi các điều kiện trên đã được hoàn thành, bạn có thể đăng ký làm Nhà xác thực trên dApp Quản trị Chiliz.

Cách đăng ký làm nhà xác thực

Bạn phải liên hệ trước với labs@chiliz.com trước khi đăng ký làm Nhà xác thực.

  1. Nhấp vào nút Submit.

Hoàn tất!

Last updated