Về Chiliz Chain

Khả năng tương thích EVM

Chiliz Chain là một nhánh của BNB Smart Chain (BSC), mà bản thân là một nhánh của go-Ethereum. Do đó, hầu hết các cơ chế, khái niệm và nhị phân EVM, bao gồm cả tài liệu này, đều được bắt nguồn hoặc lấy cảm hứng từ BSC và Ethereum.

Với tư cách là một chuỗi tương thích EVM, Chiliz Chain sẽ tiếp tục tương thích với các công cụ của Ethereum, giúp cho các nhà phát triển am hiểu dễ dàng xây dựng trong môi trường Chiliz Chain.

Đồng thuận Proof of Staked Authority

Là một nhánh của BSC, Chiliz Chain dựa vào đồng thuận Proof of Staked Authority (PoSA), kết hợp Proof-of-Authority (PoA) với Proof of Stake (PoS). Thuật toán lai này giúp tăng tốc thời gian khối và giảm chi phí giao dịch nhưng lại có chi phí là sự phi tập trung hóa.

Điều này cũng có nghĩa là Chiliz Chain thừa hưởng những điều sau đây từ cơ chế đồng thuận BSC, Parlia:

  1. Các khối được tạo ra bởi một tập hợp hạn chế các nhà xác thực.

  2. Các nhà xác thực lần lượt tạo khối theo cách PoA, tương tự như động cơ đồng thuận Clique của Ethereum.

  3. Tập hợp nhà xác thực được bầu vào và ra dựa trên quản trị đặt cược trên Chiliz Chain.

  4. Động cơ đồng thuận Parlia tương tác với một tập hợp các hợp đồng hệ thống để thực hiện cắt giảm hoạt động, phân phối doanh thu và chức năng làm mới tập hợp nhà xác thực.

PoSA khuyến khích sự phi tập trung và ủng hộ quản trị cộng đồng. Nó cũng hỗ trợ thời gian khối ngắn hơn và phí thấp hơn.

Số lượng nhà xác thực hạn chế

Từ cơ sở khả năng tương thích EVM, Chiliz Chain giới thiệu một hệ thống gồm 11 nhà xác thực. Các ứng cử viên nhà xác thực có liên kết chặt chẽ nhất của việc đặt cược trở thành các nhà xác thực và bắt đầu sản xuất khối.

Token bản địa: CHZ

CHZ là token bản địa, hoạt động trên Chiliz Chain, cũng giống như ETH hoạt động trên Ethereum.

Điều này có nghĩa là CHZ có thể được sử dụng để:

  • trả gas để triển khai hoặc gọi hợp đồng thông minh,

  • thực hiện các hoạt động liên chuỗi, chẳng hạn như chuyển tài sản token qua lại giữa Chiliz Chain và Ethereum,

  • bảo mật mạng bằng cách đặt cược hoặc ủy thác nó.

Last updated