Chiliz Labs

  • Bạn có mong muốn xây dựng ứng dụng quy mô lớn sử dụng công nghệ EVM không?

  • Bạn có muốn truy cập vào hệ sinh thái thể thao sẵn sàng cho web3 lớn nhất thế giới không?

  • Bạn có đam mê với thể thao và giải trí không?

  • Bạn có ý tưởng lớn mà bạn muốn thực hiện trên sân cỏ hoặc sân vận động không?

Liên hệ với chúng tôi qua labs@chiliz.com để xem bạn có đủ điều kiện để nhận đầu tư hoặc cơ hội tài trợ từ Chiliz Labs không!

Last updated