⛓️Chiliz Chain Node'u Kurma

Kendi Chiliz Chain node'unuzu çalıştırmak kontrol ve gizlilik sağlar ancak daha fazla teknik beceri ve kaynak gerektirir.

Bu sayfa size node'unuzu başlatmak için gerekli parametreleri verir.

Doğrudan kod moduna girmeye hazırsanız, işte özeti:

docker run \
-v $(pwd)/my-datadir:/datadir \
--name ccv2-node \
-p 8545:8545 \
-p 8546:8546 \
chilizchain/ccv2-geth:latest \
--chiliz \
--datadir=/datadir \
--ipcdisable \
--http \
--http.addr=0.0.0.0 \
--http.api=eth,net,web3,debug,txpool \
--http.port=8545 \
--http.corsdomain="*" \
--http.vhosts="*" \
--ws \
--ws.addr=0.0.0.0 \
--ws.api=eth,net,web3,debug,txpool \
--ws.port=8546 \
--ws.origins="*" \
--miner.gasprice=2500000000000

Last updated