Triển khai với thirdweb

Sử dụng thirdweb để triển khai Hợp Đồng Thông Minh của bạn trên Chiliz Chain!

Theo dõi hướng dẫn ở đây để kết nối với chuỗi và bắt đầu triển khai:

Bạn cần URL RPC và ID chuỗi? Nhấp vào đây.

Last updated