Cách bridge CHZ của bạn

Cách bridge token của bạn giữa Ethereum Mainnet và Chiliz Chain

Điều kiện tiên quyết

Để bridge token CHZ của bạn giữa Ethereum và Chiliz Chain, bạn cần có:

  • Token CHZ trên ít nhất một trong các mạng lưới đã nêu trên.

  • Đủ ETH để trả phí gas nếu bạn đang bridge từ Ethereum, ...hoặc... đủ CHZ để trả phí gas nếu bạn đang bridge trở lại từ Chiliz Chain.

  • Ví MetaMask.

Hướng dẫn từng bước

  1. Kiểm tra ví của bạn trên Chiliz Chain để đảm bảo rằng token $CHZ đã bridge đã được gửi. Lưu ý rằng điều này có thể mất vài phút.

Chúc mừng! Bạn đã thành công trong việc bridge token $CHZ của mình sang Chiliz Chain!

Last updated