Stake CHZ của bạn

Stake CHZ của bạn trên Chiliz Chain và kiếm phần thưởng!

Là một người hâm mộ tiền điện tử, bạn có thể stake CHZ của mình như một phần của cổ phần của nhà xác thực, do đó trở thành "người ủy thác".

Bạn kiếm được nhiều phần thưởng hơn khi stake cổ phần của mình.

Điều kiện tiên quyết là stake TỐI THIỂU 0.01 CHZ.

Để trở thành người ủy thác, bạn cần stake một số CHZ cho nhà xác thực mà bạn chọn: https://governance.chiliz.com/staking. Bạn có thể quyết định khoảng thời gian mà bạn muốn stake CHZ của mình.

Kết nối với Chiliz Staking

Bước đầu tiên để cam kết cổ phần của bạn là kết nối với ví ưa thích của bạn (ở đây, ví MetaMask được sử dụng).

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cam kết CHZ của mình cho một nhà xác thực.

Staking CHZs cho một nhà xác thực

Cách chọn nhà xác thực

Chúng tôi sẽ không bao giờ nói cho bạn biết phải cam kết CHZ của mình cho ai. Quyết định đó là của bạn.

Lời khuyên của chúng tôi là:

  • Tìm hiểu thêm về uy tín của từng nhà xác thực.

  • Chú ý đến tỷ lệ hoa hồng của từng nhà xác thực.

  • Chú ý đến quyền bỏ phiếu của từng nhà xác thực.

Về tỷ lệ hoa hồng

Tỷ lệ hoa hồng của nhà xác thực là một khoản phí được trích từ phần thưởng của tất cả người ủy thác. Đây là một khoản phí mà nhà xác thực giữ lại vì họ cung cấp dịch vụ (ví dụ: chạy node nhà xác thực) để người ủy thác không phải làm điều đó.

Ví dụ: nếu nhóm người ủy thác kiếm được 20 CHZ và tỷ lệ hoa hồng là 10%, thì 2 CHZ sẽ ở lại với nhà xác thực và phần còn lại được phân phối cho những người ủy thác.

Do đó, tỷ lệ hoa hồng càng thấp, bạn sẽ càng kiếm được nhiều hơn từ tổng phần thưởng cho người ủy thác.

Về quyền bỏ phiếu

Quyền bỏ phiếu chỉ ra ảnh hưởng và sự ổn định của nhà xác thực trong Chiliz Chain, đóng góp vào sự an toàn và hiệu quả chung của mạng.

Lưu ý rằng quyền bỏ phiếu nhiều hơn không nhất thiết có nghĩa là phần thưởng staking cao hơn cho người ủy thác.

Quyền bỏ phiếu cao ở một nhà xác thực có thể cho thấy sự ổn định và phần thưởng nhất quán; nhưng điều này không trực tiếp có nghĩa là phần thưởng cao hơn cho từng người stake.

Thông tin trên có thể giúp bạn chọn lựa một cách khôn ngoan người mà bạn sẽ stake CHZ của mình.

Bạn cũng có thể xem giao dịch Delegate gần đây của mình trên bảng điều khiển staking Chiliz.

Last updated