Cài đặt MetaMask

Làm theo các bước để tải xuống tiện ích mở rộng web MetaMask và sau đó sử dụng Ví MetaMask của bạn.

Cụm từ khôi phục (seed phrase) là gì?

Cụm từ khôi phục là một chuỗi gồm 12 đến 24 từ ngẫu nhiên được gán cho tài khoản của bạn để được sử dụng như một khóa riêng tư để truy cập vào ví (tài khoản) của bạn khi cần.

CẢNH BÁO

Giữ ví của bạn an toàn khỏi những nguy hiểm của thế giới tiền điện tử! Đừng tiết lộ cụm từ khôi phục của bạn trước bất kỳ ai hoặc chia sẻ nó với bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào.

Không lưu trữ cụm từ khôi phục của bạn trên bất kỳ ứng dụng kỹ thuật số bên thứ ba hoặc thiết bị cầm tay nào; chúng dễ bị đánh cắp hoặc hack. Nói chung, không lưu trữ cụm từ khôi phục của bạn trên một dịch vụ trực tuyến và không lưu trữ trong một tệp cục bộ.

Thay vào đó, hãy viết cụm từ khôi phục trên một mẩu giấy và giữ nó ở một nơi bí mật, chẳng hạn như hộp an toàn. Bạn cũng có thể dựa vào công cụ sao lưu bằng kim loại, chẳng hạn như Cryptosteel Capsule của Ledger.

Theo mặc định, Ví MetaMask của bạn được kết nối với mạng Ethereum. Kết nối ví của bạn với mạng Chiliz Chain một cách thủ công.

Last updated