Liên kết Chiliz Chain với MetaMask

Điều kiện tiên quyết

Chủ đề này giả định rằng bạn đã cài đặt MetaMask trên hệ thống của mình. Nếu chưa, hãy cài đặt MetaMask (cả tiện ích mở rộng web hoặc ứng dụng di động) trước.

Để thuận tiện, hãy ghim 📍 tiện ích mở rộng MetaMask vào trình duyệt bạn ưa thích:

Các bước

Để kết nối tài khoản MetaMask của bạn với Chiliz Chain, thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng MetaMask để xem tài khoản của bạn.

  1. Theo mặc định, bạn sẽ được kết nối với Ethereum Mainnet. Nhấp vào menu thả xuống để mở rộng. Chọn "Add Network". Điều này sẽ mở trang cài đặt MetaMask trong phần "Networks > Add a network".

  1. Trên trang "Add a network", nhấp vào "Add a network manually" và sử dụng biểu mẫu để nhập các giá trị liên quan vào các trường tương ứng trong tài khoản MetaMask của bạn. Các giá trị cho Chiliz Chain Mainnet và Chiliz Chain Spicy Testnet có sẵn ở đây.

  1. Nhấp vào "Save".

Nút Save sẽ chỉ được kích hoạt khi biểu mẫu được điền đúng cách theo bảng.

  1. Dấu kiểm màu xanh lá ✅ cho biết rằng bạn đã liên kết thành công Chiliz Chain với tài khoản MetaMask của mình. Bây giờ bạn có thể bắt đầu khám phá, tùy chỉnh và sử dụng Ví MetaMask của mình.

Last updated