Cách sử dụng RNG

RNG là gì?

Bằng cách tạo ra các chuỗi số không thể dự đoán trước, Random Number Generators (RNGs) đảm bảo tính công bằng và sự độc đáo trong các dự án blockchain.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà phát triển Chiliz Chain

Bằng cách tích hợp RNGs, các dự án thể thao và giải trí có thể tăng cường đáng kể niềm tin, sự hào hứng và tính công bằng của những gì họ cung cấp.

Cách thực hiện bằng cách sử dụng Pyth?

Testnet "Spicy" của Chiliz Chain hỗ trợ Pyth's Entropy.

Entropy cho phép các nhà phát triển nhanh chóng và dễ dàng tạo ra các số ngẫu nhiên trên blockchain cho các ứng dụng như NFT mints, gaming và nhiều hơn nữa.

Thông qua SDK Solidity, điều này cho phép các nhà phát triển dễ dàng tích hợp RNG vào các ứng dụng EVM của họ.

Sử dụng địa chỉ sau để sử dụng Entropy trên testnet Spicy của Chiliz:

  • Chain: chiliz-spicy

  • Entropy Contract Address: 0xD458261E832415CFd3BAE5E416FdF3230ce6F134

  • Provider: 0x6CC14824Ea2918f5De5C2f75A9Da968ad4BD6344

Pyth cung cấp một bộ tài liệu đầy đủ về Entropy, bao gồm:

Last updated